Privacy statement

Waarschijnlijk heeft u de afgelopen maanden gelezen over de aanpassing van de Wet Bescherming Persoonsgegevens naar de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 in is gegaan.

Wij zijn druk bezig geweest onze organisatie aan te passen aan deze nieuwe wetgeving. Graag informeren wij u hieronder over hoe ons bedrijf omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om de koop en eventuele verscheping van een voertuig verder af te handelen. Met de gegevens die wij van u ontvangen gaan wij altijd zorgvuldig en vertrouwelijk om. 

cars2africa zal de door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen, verhuren, of op een andere wijze aan derden verstrekken.

Indien u door middel van van een e-mailbericht of invulformulier informatie aanvraagt, wordt dit gebruikt om met u in contact te treden. Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt, kan het gebeuren dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch wordt benaderd.

Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief of email kenbaar te maken.