Privacy statement

Indien u door middel van van een e-mailbericht of invulformulier informatie aanvraagt, wordt dit gebruikt om met u in contact te treden. Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt, kan het gebeuren dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch wordt benaderd.

cars2africa zal de door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen, verhuren, of op een andere wijze aan derden verstrekken.

 

Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief of email kenbaar te maken.